Wmo wat betekent dat?

Ik ben op zoek naar...

zoeken

contactgegevens

Bezoekadres:
Fabrieksdijk 6,
4651 BR Steenbergen

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 09:00 - 12:00 uur  en tussen 13:30 en 16:30 uur. Op  vrijdag kunt u ons bellen tussen 09:00 - 12:00 uur.

 

 

Inloopspreekuur:

Op dit moment zijn er geen inloopspreekuren vanwege de coronamaatregelen.

Normaal gesproken zijn de inloopspreekuren op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9:00-12:00, donderdagmiddag van 13:30-16:30 uur.


 
Postadres:
Fabrieksdijk 6,
4651 BR Steenbergen

Telefoon 0167-541131
intake@gemeente-steenbergen.nl

 


Downloads

Wmo Meldingsformulier


 


 


Wie maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015. De gemeente onderzoekt met u welke ondersteuning u nodig heeft. Dat kan een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie. Een algemene voorziening staat open voor iedereen.

 

 

Welke voorziening voor ondersteuning thuis

Bent u onvoldoende zelfredzaam of kunt u niet goed meedoen in de maatschappij? En kan uw netwerk ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden. In de wet staat niet wat voor soort voorziening dit moet zijn. Dat kan een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening zijn. Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. De gemeente stelt met u vast wat u nodig heeft. Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage.

 

 

Maatwerkvoorziening

Een maatwerkvoorziening is geen medische hulp. Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn:

 

 

 • Vervoersvoorziening in de regio; voor mensen die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen
 • individuele begeleiding;
 • beschermd wonen; https://beschermdwonen.nl/wegwijs/wat-is-beschermd-wonen/
 • dagbesteding op maat;
 • aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift).
 • rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar);
 • respijtzorg;
 • ondersteuning van mantelzorgers;
 • huishoudelijke ondersteuning;
 • maatschappelijke opvang

 

 

 

 

Algemene voorziening

Soms bent u  geholpen met een zogenaamde ‘algemene voorziening’. Een algemene voorziening is vrij toegankelijk, zonder voorafgaand onderzoek naar uw persoonlijke omstandigheden. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn:

 

 

 • boodschappendienst;
 • het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • een ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn;
 • maaltijdverzorging (ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje-dekje genoemd);
 • maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld daklozenopvang);
 • Alarmeringsapparaten

 

 

Er  kan een bijdrage worden gevraagd voor het gebruik van een algemene voorziening.

 

 

Persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura

Komt u in aanmerking voor hulp uit de Wmo? Dan zijn er 2 mogelijkheden om de ondersteuning te regelen:

 

 

Persoonsgebonden budget (pgb)

U kunt zelf ondersteuning inkopen met een pgb bij wie u wilt. Met een pgb kunt u ook een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente. Uw gemeente kan u vertellen hoe u een pgb aanvraagt. 

 

Zorg in natura (Zin)

U kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt of wie u helpt in de huishouding. Dit heet: 'zorg in natura'.

 

 

Eigen bijdrage Wmo

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. De maximale eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer informatie vindt u op https://www.hetcak.nl/

De hoogte van de kosten die worden doorgegeven aan het CAK om de eigen bijdrage over te berekenen variëren per gemeente. Uiteraard mogen deze kosten nooit de werkelijke kostprijs overtreffen.

Op de website van het CAK kunt u informatie vinden over de eigen bijdrage en u vindt hier ook een rekenprogramma betreffende de hoogte van uw maximale eigen bijdrage.

 

 

 

Heeft u vragen  of een probleem op het gebied van de zelfredzaamheid of deelname aan de samenleving dan kunt u hiermee terecht bij Vraagwijzer.