Wmo wat betekent dat?

Ik ben op zoek naar...

zoeken

contactgegevens

 

Bezoekadres:
Fabrieksdijk 6,
4651 BR Steenbergen

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 - 12:00 uur.

 

Inloopspreekuur:

Maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

 
Postadres:
Fabrieksdijk 6,
4651 BR Steenbergen

Telefoon 0167-541131
intake@gemeente-steenbergen.nl

 


Downloads

Wmo Meldingsformulier


 


 


Wie maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015. De gemeente onderzoekt met u welke ondersteuning u nodig heeft. Dat kan een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie. Een algemene voorziening staat open voor iedereen.


Welke voorziening voor ondersteuning thuis

Bent u onvoldoende zelfredzaam of kunt u niet goed meedoen in de maatschappij? En kan uw netwerk ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden. In de wet staat niet wat voor soort voorziening dit moet zijn. Dat kan een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening zijn. Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. De gemeente stelt met u vast wat u nodig heeft. Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage.


Maatwerkvoorziening

Een maatwerkvoorziening is geen medische hulp. Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn:

 

 • Vervoersvoorziening in de regio; voor mensen die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen
 • individuele begeleiding;
 • beschermd wonen; https://beschermdwonen.nl/wegwijs/wat-is-beschermd-wonen/
 • dagbesteding op maat;
 • aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift).
 • rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar);
 • respijtzorg;
 • ondersteuning van mantelzorgers;
 • huishoudelijke ondersteuning;
 • maatschappelijke opvang

 
Algemene voorziening

Soms bent u  geholpen met een zogenaamde ‘algemene voorziening’. Een algemene voorziening is vrij toegankelijk, zonder voorafgaand onderzoek naar uw persoonlijke omstandigheden. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn:

 

 • boodschappendienst;
 • het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • een ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn;
 • maaltijdverzorging (ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje-dekje genoemd);
 • maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld daklozenopvang);
 • Alarmeringsapparaten

 

Er kan een bijdrage worden gevraagd voor het gebruik van een algemene voorziening.


Zorg in natura (Zin) of Persoonsgebonden budget (pgb)

Komt u in aanmerking voor hulp uit de Wmo? Dan zijn er 2 mogelijkheden om de ondersteuning te regelen:


Zorg in natura (Zin)

U kunt er voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt of wie u helpt in de huishouding. Dit heet: 'zorg in natura'.

 

Persoonsgebonden budget (pgb)

U kunt zelf ondersteuning inkopen met een pgb bij wie u wilt. Met een pgb kunt u ook een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente. Uw gemeente kan u vertellen hoe u een pgb aanvraagt. 

 

Eigen bijdrage Wmo

De eigen bijdrage voor de Wmo vanaf 2020 is maximaal € 19,00 per maand.

 

Heeft u vragen of een probleem op het gebied van de zelfredzaamheid of deelname aan de samenleving dan kunt u hiermee terecht bij Vraagwijzer via het contactformulier of telefonisch: 0167 541131.