Partners van Vraagwijzer

Ik ben op zoek naar...

zoeken

contactgegevens

Bezoekadres:
Fabrieksdijk 6,
4651 BR Steenbergen

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 09:00 - 12:00 uur  en tussen 13:30 en 16:30 uur. Op  vrijdag kunt u ons bellen tussen 09:00 - 12:00 uur.

 

 

Inloopspreekuur:

Op dit moment zijn er geen inloopspreekuren vanwege de coronamaatregelen.

Normaal gesproken zijn de inloopspreekuren op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9:00-12:00, donderdagmiddag van 13:30-16:30 uur.


 
Postadres:
Fabrieksdijk 6,
4651 BR Steenbergen

Telefoon 0167-541131
intake@gemeente-steenbergen.nl

 


Downloads

Wmo Meldingsformulier


 


 


De volgende partners bieden hun producten via Vraagwijzer aan:

 

Thuiszorgorganisaties:

 

ActiefZorg

Axxicom  thuishulp

Allerzorg

Privazorg

Surplus

tanteLouise

Thuiszorg DAT

TWB

Tzorg

 

 

 

Financiele dienstverlenging:

 

Aabell Budgetbegeleiding en bewindvoering

 

 

Ondersteuning, begeleiding e.d:

 

GGZWNB

Sensoor, dag en nacht echte aandacht

SDW

Maatschappelijk werk, Traverse

VPTZ, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg  

 

Overig:

 

Alphahulp informatielijn

Gemeente Steenbergen

OVGC, Organisatie Voor Gehandicapten en Chronisch Zieken

ANBO, Algemene Nederlanse Bond voor Ouderen

KBO, Katholieke Bond voor Ouderen, Steenbergen

PCOB, Protestants Christelijke ouderen bond

CIZ, Centrum Indicatie stelling Zorg

GGD, Gemeenschappelijke Gezondsheids Dienst

MEE

Pauwer

SWOS, Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen

Stadlander, Woningcorporatie West Brabant en Tholen

Woonkwartier, West-Brabantse Woningcoörperatie