Meldpunt Crisiszorg West-Brabant

Ik ben op zoek naar...

zoeken
nr_cache/thumb-a2e6e95f2ed44733ea7d05261e6a6657-568x1500.png

Inwoners van West-Brabant die zich ernstige zorgen maken over iemand in hun omgeving, kunnen terecht bij het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Het Meldpunt is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 0800-5099. De professionals van het Meldpunt geven advies en kijken samen met de melder wat er gedaan kan worden. Als er acute hulp nodig is, schakelen ze de juiste crisisdienst in. Het Meldpunt geeft altijd een terugkoppeling aan de melder.

 

Bij het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant werken professionals. Als u belt stelt de professional u een aantal vragen om te kijken of de melding acuut is of niet.

 

Is de melding acuut?


Bijvoorbeeld wanneer iemand:

  • verward gedrag vertoont
  • zichzelf of anderen in gevaar brengt
  • zichzelf of anderen ernstig dreigt te verwonden
  • verplichte zorg nodig lijkt te hebben

 

Dan wordt er direct actie ondernomen. De professionals van het meldpunt schakelen meteen de juiste crisisdienst in. En ze proberen de situatie zo snel als mogelijk te stabiliseren.

 

Is een melding niet acuut, ook dan schakelt het Meldpunt de juiste hulp in.


Bijvoorbeeld wanneer:

  • U zich zorgen maakt over iemand die u al een tijd niet heeft gezien. Er wordt niet opengedaan en de brievenbus zit vol.
  • U overlast heeft van iemand die de buurt vervuilt of spullen kapot maakt.

 

Samen met de melder onderzoeken we wat er gedaan kan worden. Eerst kijken we of er al contact is met hulpverleners. Als dat zo is, geven we de melding aan hen door. Als er nog geen hulp is, terwijl we vinden dat dat wél nodig is, zorgen we dat er hulp komt.

 

Contact

Telefoonnummer
0800 50 99

E-mailadres
info@meldpuntcrisiszorgwestbrabant.nl

Website
www.meldpuntcrisiszorgwestbrabant.nl