Hulp bij het huishouden

 


Heeft u problemen met uw huishouden? Dan kan een vraagwijzeradviseur samen met u zoeken naar de mogelijkheden die er zijn om zelf oplossingen te realiseren. Daarnaast kunnen mensen in uw omgeving (familieleden, vrienden) vaak een ondersteuning bieden. Voor het doen van boodschappen bestaat, normaal gesproken, een boodschappenvoorziening (thuis laten brengen van de boodschappen) en ook een aparte boodschappendienst. Voor de warme maaltijden bestaat een maaltijdvoorziening.

 

Wilt u zelf hulp zoeken? dan zijn er diverse web-sites beschikbaar die u hulp kunnen bieden, o.a. de Nationale Hulpgids

 

 

Huishoudelijke hulp en de Wmo

 

Voor huishoudelijke ondersteuning is een indicatie nodig vanuit de Wmo.

Wanneer u een beroep wilt doen op huishoudelijke hulp via de Wmo, dan kunt u hiervoor een melding doen. Een melding kan schriftelijk, telefonisch, tijdens het inloopspsreekuur van Vraagwijzer of via e-mail wmo@gemeente-steenbergen.nl

U kunt het meldingsformulier ook downloaden vanaf de startpagina van onze website.

 

 

 

 

Eigen bijdrage

Er wordt voor hulp bij het huishouden een eigen bijdrage geheven per periode. Een periode is vier weken. De eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK stuurt u de nota hiervan. U kunt uw maximale eigen bijdrage berekenen. Uw maximale periodebijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen, de samenstelling van uw huishouden, uw leeftijd en de gemeente waar u woont. De berekening kunt u uitvoeren via de volgende site: www.hetcak.nl