Geestelijke Gezondheidszorg, GGZWNB

Ik ben op zoek naar...

zoeken

Geestelijke GezondheidsZorg Westelijk Noord-Brabant (GGZ-WNB) is een gespecialiseerde instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De zorg richt zich op het voorkomen, behandelen of draaglijk maken van psychische problemen.

 

Voor wie is de GGZ:

 

Zij zijn er voor mensen met psychische problemen. U kunt bij hen terecht voor ambulante behandeling, bijvoorbeeld in de vorm van gesprekken of psychotherapie, maar ook voor deeltijdbehandeling, voor opname of voor crisisopvang. Het kan ook zijn dat zij bij u op huisbezoek komen. Mensen die, bijvoorbeeld na een opname, moeite hebben om (weer) op zichzelf te gaan wonen, kunnen daarin begeleiding krijgen. Ze ondersteunen cliënten om (weer) aan het werk te gaan en bieden activiteiten aan mensen die (nog) niet kunnen werken.

 

Waar kunt u hen vinden:

 

GGZ Westelijk Noord-Brabant

Rooseveltlaan 148

4624 DE Bergen op Zoom

Postbus 371
4600 AJ Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 -289100
Website: www.ggzwnb.nl