Zorgtaxi

Ik ben op zoek naar...

zoeken

Zorgtaxi is het zittend ziekenvervoer per taxi of rolstoeltaxi naar een ziekenhuis, revalidatiecentra, praktijk voor fysiotherapie, behandelcentra, of WLZ-instelling in verband met een medische behandeling. Onder bepaalde voorwaarden wordt het zittend ziekenvervoer vanuit de zorgverzekeraar vergoed. 

Kijk voor meer informatie op: zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/vervoer-zvw


Wij adviseren u dan ook altijd navraag te doen bij uw zorgverzekeraar of u op basis van uw indicatie in aanmerking komt voor vergoeding van zittend ziekenvervoer.