Deeltaxi

Ik ben op zoek naar...

zoeken

Deeltaxi is een aanvulling op het openbaar vervoer. U reist hiermee comfortabel, voordelig en veilig, bijvoorbeeld naar uw familie, het winkelcentrum, het theater, of het trein- of busstation. Een deeltaxi deelt u vaak met andere passagiers. Hierdoor duurt een rit meestal langer dan een gewone taxirit (maximaal een half uur langer). Het vervoer vindt plaats met taxiauto's en taxibusjes. Voor gehandicapte reizigers biedt de Deeltaxi vervoer op maat.

 

Hoe kan ik gebruik maken van de deeltaxi?

Om gebruik te maken van de deeltaxi moet u in het bezit zijn van een deeltaxi-pas. Op de website www.deeltaxi-westbrabant.nl vindt u meer informatie over deze voorziening en de kosten hiervan.

 

Wmo-Deeltaxi

Voor inwoners in de gemeente Steenbergen die niet met regulier openbaar vervoer kunnen reizen, bijvoorbeeld door lichamelijke klachten, bestaat de Wmo-deeltaxi. Om in aanmerking te komen dient er een toekenning vanuit de Wmo te zijn. Wanneer u een beroep wilt doen op Wmo-deeltaxi, dan kunt u contact opnemen met Vraagwijzer.

 

Kosten WMO-Deeltaxi per 1-1-2021

U betaalt een bedrag per kilometer en een instaptarief. De tarieven voor 2021 zijn als volgt:

 

Wmo-tarief tot 25 km

Instap: € 0,99

Per kilometer: € 0,172

binnen kilometerbudget

Doorreistarief vanaf 25 km

Instap: €

Per kilometer: € 1,45

 

 

 

Als u een rit maakt langer dan 25 kilometer, dan geldt voor de ‘extra’ kilometers het doorreistarief.

U betaalt niet voor de gereden omrijkilometers. U betaalt voor de kortste route over de weg van uw herkomstadres naar uw bestemmingsadres.

 

Wat betaalt mijn sociaal begeleider?

De regeling sociale begeleider geldt alleen voor Wmo-klanten. In de gemeente Steenbergen betaalt uw sociale begeleider 2x het ritkilometertarief. Het instapbedrag is gelijk aan dat van u als Wmo-klant.

 

Valys

Voor vervoer buiten de regio van de deeltaxi West-Brabant kan, mits in het bezit van een Wmo-deeltaxipas, een gehandicaptenparkeerkaart, een rolstoel, scootmobiel, of een OV-begeleiderskaart Valys (bovenregionaal vervoer) een alternatief zijn. Is uw rit langer dan 25 km dan is ons advies om uw rit via Valys te boeken.

 

Zorgtaxi 

Zorgtaxi is het zittend ziekenvervoer per taxi of rolstoeltaxi naar een ziekenhuis, revalidatiecentra, praktijk voor fysiotherapie, behandelcentra, of WLZ-instelling in verband met een medische behandeling. Onder bepaalde voorwaarden wordt het zittend ziekenvervoer vanuit de zorgverzekeraar vergoed.

Meer informatie vindt u op: zorgtaxi.

Als u niet in aanmerking komt voor vergoeding door uw zorgverzekeraar, kunt u ook gebruik maken van de Wmo-deeltaxi.