OVGC, organisatie voor gehandicapten en chronisch zieken

Ik ben op zoek naar...

zoeken

In 2016 ging de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie ter ziele. Er kwam wel een doorstart, zij het onder een nieuwe naam: ‘Organisatie Voor Gehandicapten en Chronisch Zieken’, kortweg OVGC.

 

Activiteiten

De OVGC wil vasthouden aan activiteiten zoals een ‘Snertdag’, een Paas- en een Kerstviering en een Nieuwjaarsborrel. Daarnaast wordt gekeken naar betaalbare uitstapjes.

 

 

Raad en daad

Zoals dat ook bij de ANGO het geval was, kunnen de leden van de nieuwe organisatie zich bovendien met raad en daad laten bijstaan door de adviseurs van de OVGC. Daarbij gaat het onder meer om adviezen op het gebied van uitkeringen, zorgvraagstukken en belastingzaken.

 

Voor nadere inlichtingen over de OVGC is de organisatie bereikbaar via jangorissen69@ziggo.nl  of 06-22199634.