Zorgbelang

Ik ben op zoek naar...

zoeken

Zorgbelang werkt aan een goede en toegankelijke gezondheidszorg voor alle inwoners van de regio. De ervaringen, wensen en behoeften van de patiënten, gehandicapten en consumenten van zorg (ook wel zorgvragers genoemd) geven richting aan het werk Zorgbelang. Ongeveer 100 organisaties van patiënten en consumenten van zorg zijn lid van Zorgbelang Brabant. Binnen Zorgbelang werken ervaringsdeskundige vrijwilligers en beroepskrachten aan belangenbehartiging, ondersteuning, voorlichting en klachtopvang.

 

Voor wie is zorgbelang bedoeld?

Onze organisatie is er voor een zeer brede doelgroep namelijk 'alle zorgvragers' die een beroep willen doen op welke vorm van (gezondheids)zorg dan ook. Zorgbelang verzamelt de opvattingen van de verschillende patiënten-, gehandicapten- en consumentenorganisaties. Het overlegt met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheden over structurele problemen in de gezondheidszorg. Onze werkzaamheden bestaan uit diverse taken.

Ook met PGB (PersoonsGebondenBudget)-vragen kunt bij Zorgbelang terecht.

 

Belangenbehartiging

Speerpunten in de belangenbehartiging zijn:
voldoende tijd, aandacht, informatie en keuzemogelijkheden voor zorgvragers
vraaggestuurde zorg, die aansluit op de leefsituatie van zorgvragers
beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg voor iedereen, ongeacht inkomens- of maatschappelijke situatie
verbetering van de kwaliteit van zorg

 

Ondersteuning

Zorgbelang geeft ondersteuning aan de lidorganisaties, maar ook aan bijvoorbeeld cliëntenraden van zorginstellingen.

Daarnaast organiseert het Zorgbelang voorlichtingsbijeenkomsten. Hierin staan onderwerpen als patiëntenrechten, klachtopvang, persoonsgebonden budget en keuzemogelijkheden in behandelingen centraal.


Contactgegevens Zorgbelang

Ringbaan Zuid 44
5022 PN Tilburg

Het kantoor is maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 13:00 uur bereikbaar via:

tel. :(013) 594 21 70