Sociaal Domein Steenbergen

Ik ben op zoek naar...

zoeken

Op de Brabantse Wal werken de drie gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht zo veel mogelijk samen aan het ontwikkelen van een nieuwe aanpak op het gebied van het sociale domein. Het sociaal domein heeft primair betrekking op welzijn, arbeid, onderwijs, gezondheid, zorg, ondersteuning en vrije tijd besteding. Het gaat dus om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de maatschappij.

 

Veranderingen

Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen op het gebied van werk, inkomen, zorg, welzijn, opvoeden, opgroeien en jeugdhulp. De Rijksoverheid draagt deze taken over aan de gemeenten (decentralisaties). De gemeenten worden daarmee verantwoordelijk voor de ondersteuning van jeugd en volwassenen. Ook veranderen de regelingen voor mensen met een arbeidsbeperking.

 

Omdat de gemeente dicht bij haar inwoners staat, kan zij sneller en betere hulp bieden. Maar naast de taken die de gemeente erbij krijgt, moet er ook worden bezuinigd. Dit doet de gemeente door slim in te kopen en goede afspraken te maken met organisaties. En door zorg, hulp en ondersteuning anders te organiseren. Daarom werken organisaties, inwoners en Brabantse Wal gemeenten samen aan een nieuwe aanpak.

 

 

Eigen kracht benutten

De Brabantse Wal gemeenten vinden zelfredzaamheid belangrijk. De gemeente doet een beroep op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoners van Brabantse Wal en op familie, vrienden, buren en vrijwilligers. Eigenlijk is dit als vroeger, waar mensen vaker dan nu, in hun eigen omgeving naar ondersteuning zochten. Als dit echter niet lukt, dan helpt de gemeente bij het zoeken naar passende hulp. Zo kan iedereen op de Brabantse Wal zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving.

 

Als het zelf niet meer gaat

Een deel van de bewoners heeft meerdere problemen en is niet in staat die zelf (of met behulp van hun omgeving) op te lossen. Voor deze inwoners starten de Brabantse gemeenten pilots op met sociale wijkteams. Dit zijn teams waarin de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties gericht met elkaar samenwerken. Uitgangspunt is daarbij 1 gezin – 1 plan- 1 regisseur.