Adviesraad Sociaal domein gemeente Steenbergen

Ik ben op zoek naar...

zoeken
nr_cache/thumb-af2e8c9a4a04d6b9e2fb022614a4184a-568x1500.png

 

 

 

 

 

 

 

 

De Adviesraad sociaal domein gemeente Steenbergen, verder Adviesraad genoemd, adviseert college van Burgemeester & wethouders gevraagd en ongevraagd over (voorgenomen) beleid, voortgang en uitvoering van onderwerpen, die op en rondom het sociaal domein van de gemeente Steenbergen betreffen. Dit doet zij door -indien gewenst- bij het uitgeven van haar adviezen gebruik te maken van haar eigen netwerk.

 

 

Uw inbreng of Signaal

De adviesraad wil er graag aan bijdragen dat elke burger in de gemeente Steenbergen mee kan doen in de maatschappij. Heeft u vragen of suggesties voor verbeteringen op het terrein van voorzieningen, zorg, welzijn en jeugdhulp, dan kunt dat de adviesraad laten weten. Werkt u in de gemeente in de zorg, welzijn en jeugdhulp en komt u misstanden tegen, dan kunt u hen ook benaderen.

 

De adviesraad vergadert elke maand. U bent vrij om als toehoorder bij deze vergaderingen aanwezig te zijn. Heeft u vragen, opmerkingen of adviezen voor de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen dan kunt u contact opnemen.

 

Zij zijn te bereiken via www.adviesraadsteenbergen.nl of via e-mail: info@adviesraadsteenbergen.nl