Bewindvoering

Ik ben op zoek naar...

zoeken

Het komt helaas regelmatig voor dat mensen niet in staat om hun eigen financiën te regelen.

 

Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals ouderdom, psychische problemen, lichamelijke beperkingen, analfabetisme, verslaving maar ook het niet meer overzien van gemaakte schulden kunnen tot gevolg hebben dat hulp moet worden ingeroepen om de financiële zaken te beheren.

 

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd. 

De bewindvoerder helpt u om uw financiële belangen te behartigen. Hij/zij beheert uw inkomen en zorgt dat alle vaste lasten worden betaald. Zij zorgen ervoor dat u de voorzieningen krijg waar u recht op heeft, zoals: huur– en zorgtoeslag, voldoende inkomen, kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen, etc. 

 

U kunt tijdens het inloopspreekuur van Wijzijn Steenbergen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9:00 - 10:00 uur bij Vraagwijzer terecht voor meer informatie.