(Bijzondere) Bijstand

Ik ben op zoek naar...

zoeken

 

De ISD voert voor deze gemeenten de taken uit op het gebied van de sociale zekerheid. Hieronder valt ook de algemene en bijzondere bijstand.

Algemene bijstand

Algemene bijstand is een uitkering die voorziet in uw levensonderhoud.
Voor meer informatie over algemene bijstand en/of het aanvragen hiervan kunt u terecht op: isdbrabantsewal.antwoordop.nl/bijstand

 

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra of hoge kosten kunt betalen.

 

Bijzondere bijstand is niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering, maar voor iedereen met een inkomen op of rond het voor hen geldende minimumloon. Of u bijzondere bijstand krijgt en hoe hoog de bijdrage is, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden, inkomen en vermogen.

 


Meer informatie over bijzondere bijstand kunt u vinden op: isdbrabantsewal.antwoordop.nl/bijstand